top of page

Søkeresultater

9 items found

 • Artikler | Bjødna-Tores Venner

  Artikler Forfatter Dokumentnavn Andersen, Odd Jan Løypestrenganlegg i indre Gjesdal - Brådland - Urdalen. Balla, Olav ALM Balle, Olav Bokomtale Ove Arbo Høegs ”Planter og tradisjon" Balle, Olav Naturrefleksjoner Balle, Olav ASK Balle, Olav LIND Balle, Olav SELJETREET Balle, Olav Berta i Svingen Bergsåker, Jon Då "Eira" kom til Høgsfjord. Frå 'Høgsfjordingen' 1981. Bergsåker, Jon Frafjordgården på 1800-tallet Bergsåker, Jon / Frafjord, Reidar Då bylandet ved Stavanger vart eit ”Amerika” for høgsfjordingar. (2016) Frafjord, Gustav T. Raset i Frafjord i 1931. Et øyenvitne (2010), mp3). LYDFIL Frafjord, Norvald/Frafjord, Jan Arvid m fl Lokale stadnamn i Frafjordgarden utmark (2020) Frafjord, Reidar Bjørnejakt i Frafjord høsten 1851 (2019) Frafjord, Reidar Døden herjer i Frafjord (2019) Frafjord, Reidar En billedhugger-begavelse (2019) Frafjord, Reidar Bjørnejakt på Frafjord-fjellet, høsten 1861 (2019) Frafjord, Reidar Fra Fagerhøi til Furu gård, en kort krønike. (2018) Frafjord, Reidar Supplement til «Laksefisket i Frafjordelva” (2018) Frafjord, Reidar Om folk på Molaug-garden på Stokka. (2017) Frafjord, Reidar Storlaksen i Molaug-vatnet, sommeren 1946. (2017) Frafjord, Reidar Ulykke i Frafjord 1903. Omkommet under et Sneskred (2016) Frafjord, Reidar Innberetning om reise til Frafjord i Forsand 5/1-33 (2016) Frafjord, Reidar Om Erik Haaland og ”Pølsesvingen” (2015) Frafjord, Reidar Et huldresagn fra Frafjord (2015) Frafjord, Reidar Gardvorden i Frafjord-dalen. (2015) Frafjord, Reidar Forsand – kongane Skarken og Franen (2015) Frafjord, Reidar Overlærer Peter (Peder Laurits Moluf) Molaug (2015) Frafjord, Reidar Turistforeningens tur til Frafjord – for 85 år siden. (2015) Frafjord, Reidar Presten Heiberg og Petter Dass (2007) Frafjord, Reidar En julegudstjeneste på Høle Frafjord, Reidar Franesteinen i Frafjord (2007) Frafjord, Reidar En "livsbeskrivelse" Frafjord, Reidar Flodbølgen i Frafjord (2007) Frafjord, Reidar og Haaland, Per Terje Kjærlighetsstien mellom Frafjord og Øvre Espedal (2016) Frafjord. Reidar Minner fra Frafjord i mellomkrigstiden (2016) Gilje, Arne Utvandringen fra Frafjord, Gilja og Dirdal til Amerika (2007) Gjesdahl, Sven / Frafjord, Reidar INDERST I EN VESTLANDSFJORD. SOMMERBREV TIL ”LØRDAGSAVISEN” (2014) Haaland, Bjørg Tove & Heidi Song til slektstreffet 2. juni 1996 (1996) Haaland, Einar Sjebnedagen mandag 22. april 1940 (2015) Haaland, Per Jostein Høle, Fossan, Oltesvig og Dirdal (VIDEO) Haaland, Per Jostein Laksefiske i Frafjord (VIDEO) Haaland, Per Terje Fjordabådane på Høgsfjord 1865-1966 (2017) Haaland, Per Terje 4 søstre fra Vika i Lysefjorden gifter seg til Frafjord (2020) Haaland, Per Terje Bygdeveien i Frafjord (2019) Haaland, Per Terje Gangsteinar på fjellet (2019) Haaland, Per Terje Kong Christian VI på Fed (2021) Haaland, Per Terje Anna Pedersdatter Molaug forteller om slekta si i Frafjord (2020) Haaland, Per Terje Løene i liå (2020) Haaland, Per Terje Hytteboka på Hålandsstølen 1946-1964 (2018) Haaland, Per Terje Laksefiske i Frafjordelva (2017) Haaland, Per Terje Mot lysere dager (2007) Haaland, Per Terje Ord og uttrykk frå Frafjord (2020) Haaland, Per Terje Stølsveien frå Slettå til Hålandsstølen (2020) Haaland, Per Terje Branntakster på Håland 1869 Haaland, Per Terje Amerikabesøk fra Slettå (2019) Haaland, Per Terje Lokale stadnamn frå Eikeskog, Håland, Molaug, Kommedal og Brådland (2019) Haaland, Per Terje Folgebrev fra Frafjord (2022) Haaland, Per Terje Arkeologiske funn i Frafjord Haaland, Per Terje MS Riskefjord BTV tur til Frafjord 27 august 2017 Haaland, Per Terje MS Riskefjord BTV tur til Frafjord 27 august 2017 Haaland, Per Terje MS Riskefjord BTV tur til Frafjord 27 august 2017 (VIDEO) Haaland, Per Terje Bjødna Tore i kongens klær Haaland, Per Terje Lokalnamn frå Håland (1993) Haaland, Per Terje Fodnastølsvatnet eller Fornastølsvatnet Haaland, Per Terje Ein gamal snikkar fortel Haaland, Per Terje Stavanger amt 1745 Haaland, Per Terje Skifte etter Erik og Serine Haaland, Per Terje Folketall i Frafjord Haaland, Per Terje Sommertur til Lysefjorden Haaland, Per Terje Kongen i hønsagarden (2019) Haaland, Per Terje Stølsspor I (2020) Haaland, Per Terje Stølsspor II (2021) Haaland, Per Terje/Haaland, Kåre Programbrosjyre for slektstreffet 11.-13. juni 2010 Haaland, Per Terje/Haaland, Kåre/Haaland, Tone Marit Prosjekt Ny kvedn i Norddalsånå lagt på is Haaland, Ragnar/Haaland, Per Terje Rypejakt i krigens dager. 1997. LYDFIL. Haaland. Per Terje Stølsspor 2022 Hanssen, Rolf Feyling I breens fotspor (1944) Hatleskog, Sidsel / Rønningen, Odd Mån i Fidjadalen - Et intervju med Peder Østebø (1987) Hatleskog, Sidsel og Rønningen, Odd Mån i Fidjadalen. Intevju med Peder Østebø i 1987. Håland, Margit/Haaland, Per Terje Margit f. 1908 om fiske på Fed og om spanskesyken i Frafjord. Lydopptak 1997. Kommedal, Bertel T. Soga um folket i Kommedal (2021) Kommedal, Bertel Tobias Gravhaugar på Frafjordgarden Kommedal, Harald Minner fra min barndoms dal (2015) Kommedal, Harald og Haaland, Per Terje Fra Kommedal til Willernie, Minnesota (2021) Mikkelson, Gutorm/Kommedal, Harald Mån i Frafjord - soga om dei som har butt her (1975/2017) Molaug, Peter / Frafjord, Reidar Den gamle bygda – den gamle byen. (2014) Molaug, Peter / Frafjord, Reidar Inderst i en Vestlandsfjord. (2014) Molaug, Yngvil Une En fjellkultur i Frafjordheia - Klobben (2018) Moluf, Åsmund/Per Terje Haaland Intervju 1997 Monsen, Arne Bjødna-Tore røkte pipe NRK Lokalen Intervju om Bjødna-Tore i NRK Lokalen (2006, mp3). LYDFIL. Oanes, Anna/Haaland, Egil Anna Oanes, Bjødna-Tores barnebarn, forteller om stølsliv og om Tore og bjørnen (1954) Ryfylke tingrett Utskiftingsprotokoll 1831 mellom Frafjord, Molaug, Haaland og Kommedal (2020) Ryfylke tingrett Rettsprotokoll Frafjord 1726 (2021) Selvikvaag, Knut/Haaland, Per Terje Intervju med Knut Selvikvaag i 2012, tippoldebarn til Osmund Bjørnsen på Slettå på Håland i Frafjord. Stavanger Aftenblad 30091972 Eldhuset i Svingen Ukjent Slektsstevnet på Gilja 1. september 1946 Vaaland, Thormod En livshistorie (2006) Vormeland, Åslaug Frafjord-minner (1983). LYDFIL: Øvstebø, Kristine Min barndoms dal

 • Møtereferater | Bjødna-Tores Venner

  Navn Publisert Kommentar Dato Referat fra årsmøtet 04.04.24 24/04/2024 Referat fra årsmøtet for 2023 04/04/2024 Referat fra styremøte 06/02/2024 11/02/2024 Medlemsmøte på Madla 11/02/2024 Referat fra styremøte 4. desember 2023 14/01/2024 Referat fra styremøte på Madla 04/12/2023 Referat fra styremøte 14.09.2023 13/10/2023 Referat fra styremøte i BTV på Madla 14/09/2023 Referat fra årsmøtet for 2022 09/05/2023 Avholdt 13.04.2023, kl 1800 i Strømvik Kolonihager 13/04/2023 Referat fra styremøte 26.01.2023 30/01/2023 Referat fra styremøte i Bjødna-Tores Venner 26/01/2023 Referat fra styremøte 13.10.22 03/11/2022 Referat fra styremøte 13. oktober 2022 13/10/2022 Referat fra styremøte 19.05.2022 20/05/2022 Referat styremøte 19.05.2022 19/05/2022 Referat fra styremøte 07.04.2022 21/04/2022 Styremøtet ble denne gang holdt i fortsettelsen av Årsmøtet i Strømvik kolonihager. 07/04/2022 Referat fra årsmøte 2021 07. 04.2022 21/04/2022 Avholdt 07. 04.2022, kl 1800 i Strømvik Kolonihager 07/04/2022 Innkalling til oppstartmøte 28.03.2006 18/10/2023 Dagsorden til det første møte i Bjødna-Tore prosjektet 28/03/2006 Referat oppstartmøte 28.03.2006 24/04/2024 Referat prosjektmøte 28/03/2006 Referat stilftelsesmote 19.06.2006 24/04/2024 Interimstyre i foreningen velges på møte i Stavanger 19.06.2006 19/06/2006 Referat styremøte 28.03.07 24/04/2024 28/03/2007 Referat årsmøte 2006 24/04/2024 Referat fra første årsmøte i Bjødna-Tores Venner, avholdt 12.04.2006 12/04/2006 Referat fra årsmøtet BTV 2007 24/04/2024 Her finner du referat fra årsmøtet, godkjent årsmelding og regnskap for 2007 26/03/2008 Referat fra styremøte 20.01.2010 24/04/2024 20/01/2010 Referat fra styremøte 17. mars 2010 24/04/2024 Styremøte med vurdering av status for slektsbok og slektsarrangement. 17/03/2010 Referat fra styremøte 20. mai 2010 24/04/2024 Siste styremøte før slektstreff 20/05/2010 Referat fra årsmøtet 24. mars 2010 24/04/2024 Kort referat fra årsmøtet. Underskrvet av de som ble valgt på møtet. 24/03/2010 Oppsummering av slektsarrangementene 24/04/2024 Fellesmøte mellom styret, arrangementskomiteen og andre sentrale personer i Bjødna-Tore prosjektet 22/06/2010 Referat fra styremøte 1. september 2010 09/08/2010 01/09/2010 Referat fra årsmøte BTV 2008 09/08/2010 Årsmøtet ble avholdt i Løvesalen, Lagårdsveien 78, Stavanger 31/03/2009 Referat fra styremøte 11. november 2010 24/04/2024 11/11/2010 Referat fra styremøte i Bjødna-Tores Venner 27. januar 2011 02/03/2011 27/01/2011 Referat fra årsmøtet 31. mars 2011 24/04/2024 Referat fra årsmøtet i Bjødna-Tores Venner 2010 pr 31. mars 2011 31/03/2011 Referat fra komitémøte om fottur 2. juni 2011 06/06/2011 Komitémøte om fottur, hos Per Terje Haaland i Frafjord, 2. juni 2011 kl. 11.00-13.00. 02/06/2011 Referat fra styremøte 23. mai 2011 10/01/2011 Møtereferat fra styremøte 25. mai 2011 hos Svein Håland i Stavanger. 25/05/2011 Referat fra styremøte 26. september 2011 10/03/2011 Referat fra styremøte 26. september hos Svein Håland i Stavanger 26/06/2011 Referat fra styremøte 09. janauar 2012 24/04/2024 Referat fra styremøte 9. Januar 2012 09/01/2012 Referat fra årsmøtet 26.. mars 2012 24/04/2024 Referat fra årsmøtet i Bjødna-Tores Venner 2011 pr 26. mars 2012 26/03/2012 Referat fra årsmøtet 15.. april 2013 24/04/2024 Referat fra årsmøtet i Bjødna-Tores Venner 2012 pr 15. april 2013 15/04/2013 Referat fra styremøtet 19. juni 2013 24/04/2024 Referat fra styremøtet 19. juni 2013 19/06/2013 Referat fra styremøte 12. februar 2014 24/04/2024 Referat fra styremøte i Bjødna-Tores Venner 12. februar 2014 12/02/2014 Referat fra årsmøtet 2014 24/04/2024 Referat fra årsmøtet i BTV 10.april 2014 10/04/2014 Referat fra styremøtet 11. juni 2014 24/04/2024 Referat fra styremøtet 11. juni 2014 11/06/2014 Referat fra styremøte 1. oktober 2014 24/04/2024 01/10/2014 Referat fra årsmøtet 2015 24/04/2024 Referat fra Årsmøtet 14. april 2016 14/04/2016 Referat fra årsmøtet 2014 02/12/2017 Referat fra årsmøtet for 2014 avholdt 4. mars 2015 04/03/2015 Referat fra årsmøtet 17.04.2018 24/04/2024 Referat fra årsmøtet for 2017 17/04/2018 Referat fra styremøte 07.08.2018 24/04/2024 Referat fra styremøte 07.08.2018 07/08/2018 Referat fra styremøte 13.03.2018 24/04/2024 Referat fra styremøte 13.03.2018 13/03/2018 Referat fra styremøte 14.08.2017 24/04/2024 Referat fra styremøte 14.08.2017 14/08/2017 Referat fra styremøte 14.11.2017 24/04/2024 Referat fra styremøte 14.11.2017 14/11/2017 Referat fra styremøte 15.01.2018 24/04/2024 Referat fra styremøte 15.01.2018 15/01/2018 Referat fra styremøte 16.10.2017 24/04/2024 Referat fra styremøte 16.10.2017 16/10/2017 Referat fra styremøte 20.02.2017 24/04/2024 Referat fra styremøte 20.02.2017 20/02/2017 Referat fra styremøte 09.08.2016 24/04/2024 Referat fra styremøte 09.08.2016 09/08/2016 Referat fra styremøte 06.06.2017 24/04/2024 Referat fra styremøte 06.06.2017 06/06/2017 Referat fra styremøte 31.10.2016 24/04/2024 Referat fra styremøte 31.10.2016 31/10/2016 Referat fra årsmøtet 14.04.2017 24/04/2024 Referat fra årsmøtet for 2016 14/04/2017 Referat fra årsmøtet 9. april 2019 24/04/2024 Referat fra årsmøtet for 2018 09/04/2019 Referat fra styremøtet 15. mai 2019 24/04/2024 Referat fra styremøtet 15. mai 2019 15/05/2019 Referat fra styremøtet 16. oktober 2019 24/04/2024 Referat fra styremøtet 16. oktober 2019 16/10/2019 Referat fra styremøtet 14. januar 2020 24/04/2024 Referat fra styremøtet 14. januar 2020 14/01/2020 Referat fra styremøtet 7. oktober 2020 24/04/2024 Referat fra styremøtet 7. oktober 2020 07/10/2020 Referat fra styremøte 11.03.2021 04/08/2021 Referat fra styremøtet 11. mars 2021 11/03/2021 Referat fra styremøte 27.05.21 06/08/2021 Referat fra styremøte 27. mai 2021 27/05/2021 Referat fra styremøte 27.01.2022 24/04/2024 Referat fra styremøtet 27. januar 2022 27/01/2022

 • Mer | Bjødna-Tores Venner

  Om oss Om Bjødnatores Venner Lenker Lenker Lenker Kontakt oss Lenker Slektsstevne 2010 Lenker Møtereferater Medlemmer Medlemmer Vedtekter Vedtekter Lenker Kart Lenker Andre dokumenter

 • Kart | Bjødna-Tores Venner

  Stavanger Amt 1860, søndre del Kjærlighetsstien Håland - Øvre Espedal Frafjordheiane 1858 - håndtegnet

 • Slektsstevne 2010 | Bjødna-Tores Venner

  SLEKTSARRANGEMENTENE 2010 SLEKTSARRANGEMENTENE 2010 Bjødna-Tore jubileet ble avholdt 11. – 13. juni 2010. Til sammen deltok nærmere 1100 personer på ett eller flere av arrangementene. Til tross for at været ikke var helt godt, ble de mange aktivitetene og programpostene er stor opplevelse for alle. Via lenkene nedenfor kan du studere programmet for Bjødna-Tore dagene, oppsummeringen av hvordan det gikk, samt se flere hundre foto og en film fra de tre dagene. (De 4 første katalogene med bilder ligger på en gratisversjon av Flickr. Denne er finansiert med reklame.) Program Bjødna-Tore Dagene 2010 Slektstreff 2010 - Hvordan gikk det? Bilder fra forberedelsene Bilder fra turene Bilder fra Gloppehallen Bilder fra Dirdal kirke og Håland Et utvalg av bildene i høy oppløsning. Når bildesiden åpnes, trykk på aktuelt bilde, klikk på pil ned (nedre høyre hjørne) og velg "View all sizes". Velg kvalitet. Velg så "Download the large 1024 size of this photo" (eller lignende valg). For utprinting bør en velge høy oppløsning. Merk deg hvor bildet lagres på din PC. Spill av film fra Slektsstevnet

 • Om Bjodnatores Venner | Bjødna-Tores Venner

  Bjødna-Tores venner er en nyhets- og kommunikasjonskanal for foreningen Bjødna-Tores Venner. På dette nettstedet vil vi også samle kulturstoff som er kommet fram og publisert de siste 20 årene. I foreningens reviderte formålsparagraf fra 2015 står det at "Foreningen Bjødna-Tores Venner er en ideell forening som skal samle inn og formidle kunnskap om slektshistorie og kulturhistorie knyttet til Bjødna-Tores etterslekt, samt generelt slekts- og kulturhistorie knyttet til indre bygder i Forsand og Gjesdal". På disse nettsidene vil en finne informasjon om blant annet Nyheter om foreningens arbeid Oversikt over foreningens styrende organer, vedtekter og aktiviteter Oversikt over medlemmer i foreningen Kulturhistorisk stoff knyttet til foreningens arbeid Foto knyttet til foreningens formål og aktiviteter Lenker til aktuelle slekt- og kulturhistoriske nettsteder ​ Alt stoff på nettstedet kan fritt benyttes. Kilde skal alltid oppgis. For foto gjelder alminnelige regler om opphavsrett/enerett. Ta kontakt med foreningen om du ønsker å benytte et bilde på egen nettside eller trykksak. Vi håper at mange vil benytte seg av disse informasjonssidene, og del gjerne nettadressen til andre interesserte. Vi er svært glade for tilbakemeldinger, ros eller ris. Kanskje akkurat du har en historie eller foto som burde få en plass på disse sidene? Ta kontakt! Web-ansvarlig: Per Jostein Haaland Redaktør og styreleder: Per Terje Haaland De nye nettsidene er utviklet av Aslak Frafjord Skailand.

 • Hjem | Bjødna-Tores Venner

  MS 'Høle' anløper Frafjord ca Frafjordhatten Brådlandsstølen MS 'Høle' anløper Frafjord ca 1/11 Bli medlem Hva er Bjødna-Tores Venner No posts published in this language yet Once posts are published, you’ll see them here.

 • Lenker | Bjødna-Tores Venner

  Lenker Rogaland historielag Arkivverket Interkommunalt arkiv Rogaland Byhistorisk forening Stavanger O. Rygh: Norske Gaardnavne Ancestry Gravminner Flyfotoarkivet - Johan Ottesen Nasjonalbiblioteket - søk etter foto, kart, bøker Stølsliv.no Slekt og data Digitalarkivet Statsarkivet i Stavanger Gjesdal historielag Kirkebok Hogsfjord prestegjeld/Forsand 1898-1917 MyHeritage Digitaliserte bygdebøker Rogaland Fotonettverk Rogaland Fotosamling Gjesdal kommune Kommunekart - Utsnitt Haaland

 • Medlemmer | Bjødna-Tores Venner

  Etternavn Fornavn Postnr By/sted Etterkommer av Askildsen Helge 4056 Tananger Berta Balle Olav 4014 Stavanger Berta Bentsen Tore 4018 Stavanger Ikke etterkommer Bjørkvik Gro 4017 Stavanger Brådland Rolf Eivind 4085 Hundvåg Bøe Kristian Carlsen Alf 4045 HAFRSFJORD Serina Demmo Kristian 5155 Bønes Samuel Demmo Marianne 5155 Bønes Samuel Demmo Christine 5155 Bønes Samuel Espedal Rein Einar 4034 Stavanger Serina Espedal Jorun Irene 4054 Tjelta Frafjord Gerhard 4330 Ålgård Ikke etterkommer Frafjord Reidar 4023 Stavanger Tore Frafjord Erlend 4024 Stavanger Tore Frafjord Terje 5300 Kleppestø Inger Frafjord Leif Rune 4070 Randaberg Frafjord Peter 4306 Sandnes Frafjord Eli 4335 Dirdal Ikke etterkommer Frilseth Trond Erik 7340 Oppdal Tore Furuhaug Børge Severin Ikke etterkommer Gilje Frode 4633 Kristiansand Haaland Bjørg Tove Haaland Sigve 4019 Stavanger Samuel Haaland Per Terje 4021 Stavanger Tore Haaland Kåre 4023 Stavanger Samuel Haaland Peder Torfinn 4017 Stavanger Samuel Haaland Per Jostein 4019 Stavanger Samuel Haaland Tone Marit 4332 Figgjo Samuel Haaland Maria Elise 4310 Hommersåk Tore Haaland Ingunn Furre 4018 Stavanger Samuel Haaland Øyvind Johannes 4016 Stavanger Tore Haaland Einar 4041 Stavanger Samuel Haaland Kjersti 4310 Hommersåk Ikke etterkommer Haaland Heidi 5236 Rådal Tore Haaland Wenke 4335 Dirdal Haaland Dagfinn Haaland Ruth Hatleskog Nina 4045 HAFRSFJORD Tore Hjørnevik Lillian 4340 BRYNE Inger Hognestad Jan Kristian 4370 Egersund Tore Hovda Kristin Hovda Arne Eivind Åkrehamn Tore Hovda Anne Bjørg 4260 Torvastad Tore Håland Svein 4041 Stavanger Daniel Håland Gunvor Elin 4010 Stavanger Knutsen Grete 4020 Stavanger Annet/ikke etter Kvassheim Einar 4022 Stavanger Samuel Kvassheim Rasmus 4009 Stavanger Samuel Langeland Bodil 4016 Stavanger Molaug Marianne Molaug Yngvil 4513 Mandal Ikke etterkommer Monsen Arne 4050 Sola Berta Monsen Ernst 4052 Røyneberg Berta Nilsen Ågot Lovise 1791 Tistedal Tore Norland Anne Marie 4327 Sandnes Samuel Normann Anne-Kari 3610 Kongsberg Samuel Næsheim Solveig 4017 Stavanger Tore Prestegård May Tone 4071 Randaberg Rudi Olav Rudi Inger Marie 4019 Stavanger Samuel Steinkopf Hilde 4070 Randaberg Annet/ikke etter Stokke Ørjan 5236 Rådal Ikke etterkommer Svensson Jenny Cecilie Haaland Syverstuen Per Arne 4050 Sola Tore Sætran Aslaug Haaland Sætran Dag Torvald Haaland Sødal Kari Monsen Jevnaker Berta Vaaland Dag 4034 Stavanger Tore Vaaland Øyvind 4010 stavanger Tore Vaaland Jorunn 5067 Bergen Tore Willumsen Aud 8294 Hammerøy Inger Østebø Morten 4006 Sandnes Samuel Øvstebø Erling 4050 Sola Samuel

bottom of page