top of page

Bjødna-Tores venner

er en nyhets- og kommunikasjonskanal for foreningen Bjødna-Tores Venner. På dette nettstedet vil vi også samle kulturstoff som er kommet fram og publisert de siste 20 årene. I foreningens reviderte formålsparagraf fra 2015 står det at

 

"Foreningen Bjødna-Tores Venner er en ideell forening som skal samle inn og formidle kunnskap om slektshistorie og kulturhistorie knyttet til Bjødna-Tores etterslekt, samt generelt slekts- og kulturhistorie knyttet til indre bygder i Forsand og Gjesdal".

 

På disse nettsidene vil en finne informasjon om blant annet

  • Nyheter om foreningens arbeid

  • Oversikt over foreningens styrende organer, vedtekter og aktiviteter

  • Oversikt over medlemmer i foreningen

  • Kulturhistorisk stoff knyttet til foreningens arbeid

  • Foto knyttet til foreningens formål og aktiviteter

  • Lenker til aktuelle slekt- og kulturhistoriske nettsteder

Alt stoff på nettstedet kan fritt benyttes. Kilde skal alltid oppgis. For foto gjelder alminnelige regler om opphavsrett/enerett. Ta kontakt med foreningen om du ønsker å benytte et bilde på egen nettside eller trykksak.

Vi håper at mange vil benytte seg av disse informasjonssidene, og del gjerne nettadressen til andre interesserte. Vi er svært glade for tilbakemeldinger, ros eller ris. Kanskje akkurat du har en historie eller foto som burde få en plass på disse sidene? Ta kontakt!

 

Web-ansvarlig: Per Jostein Haaland

Redaktør og styreleder: Per Terje Haaland

De nye nettsidene er utviklet av Aslak Frafjord Skailand.

bottom of page