top of page
Search
  • btv086

Velkommen til nye nettsider !

Planleggingen av 200-års markeringen for Bjødna-Tores fødsel startet i 2006. Noe av det første som ble gjort var å lage en nettside. Dette skulle være en informasjonskanal til kjente og ukjente slektninger verden over. Nettstedet Bjodna-Tore.no ble lansert i juni 2006, og har i snart 18 år fungert som et viktig og vellykket bindeledd mellom medlemmer og ikke-medlemmer i Bjødna-Tores Venner.

Bjodna-Tore.no ble utviklet av Sindre Haaland sammen med styret i foreningen. Han gjorde en fantastisk jobb – så tusen takk Sindre ! I 2006 var ikke verktøykassen for nettsteds-utvikling så god som i dag, og mye av jobben til Sindre besto i å bygge opp design, menyer, galleri, registre, publiseringsmaler osv. fra bunnen av, dvs. gjennom html-koding. Men resultatet ble bra og nettstedet har fungert nesten feilfritt helt fram til i dag.

Når vi nå har laget en ny nettside, skyldes det særlig tre forhold. For det første er nettstedet ganske tungvindt å administrere. For det andre er det er det vanskelig å endre/legge til elementer. Mao. brukergrensesnittet er utfordrende. For det tredje ønsker vi et litt mer moderne utseende med bedre funksjonalitet. Vi tror også at det vil være lettere å få oversikt over dokumentene med den nye løsningen.

Til å hjelpe oss med å lage denne nye siden har vi hatt god hjelp av Aslak Skailand Frafjord. Med sin faglige innsikt har han stått for den tekniske utviklingen. Så har Per Jostein Haaland og Per Terje Haaland bidratt med mange innspill og forslag mht. design og funksjonalitet.

Den gamle nettsiden vil leve videre en stund – til den nye nettsiden er helt ferdig – og fri for bugs. En del av innholdet fra den gamle siden vil bli lagt over til den nye siden. Her må spesielt nevnes at de meste av artikkelstoffet på den gamle siden vil legges over i et eget, søkbart register – menypunkt 'Artikler'. Dette mener vi gjør tilgjengeligheten bedre.


Så da gjenstår bare å invitere alle til flittig å gå inn på bjodnatore.no.


Vi betrakter dagens utgave av bjodnatore.no som versjon 1.0. Kom gjerne med tilbakemeldinger, kommentarer og forslag til nytt innhold, en annen organisering av stoff eller andre ting.


Vi er også helt sikre på at det finnes historier, bilder og annet spennende stoff som burde presenteres på våre nettsider. Så ta kontakt !


For styret i Bjødna-Tores Venner


Per Terje Haaland

108 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page