top of page
Search
  • btv086

Fodnastølsvatnet eller Fornastølsvatnet ?

Fodnastølsvatnet ligg ved den gamle stien mellom Frafjord og Øvre Espedal (kjærlighetsstien). I 1995 bestemte Statens kartverk at dette vatnet frå no av skulle heita Fornastølsvatnet. Saka var på høyring men namnekonsulenten valde å sjå bort frå høyringsresultatet som eintydig peika på Fodnastølsvatnet som rett namn. Både grunneigarar og andre har undra seg og irritert seg over denne avgjerda. Etter ny kontakt med Kartverket ser det nå ut til at det vert ny namnesak etter initiativ frå Kartverket sjølv. Les meir om saken i artikkelen under.
195 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page