top of page
Search
  • btv086

Naturrefleksjoner

Olav Balle har gjort seg noen tanker og refleksjoner etter ryddedugnaden i slutten av mai på stien mellom Håland og Eikeskog. Disse refleksjonene vil han dele med oss. Olav er botaniker og styremedlem i Bjødna-Tores Venner.

Olav Balle 2022. Fotograf: Per Terje Haaland


Les refleksjonene her:


97 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page