top of page
Search
  • btv086

Asketreet

I liene i hele Ryfylke finnes mange såkalte varmekjære lauvtre – edellauvtre. De viktigste er kanskje ask, alm og lind. I denne artikkelen forteller Olav Balle mer om asketreet – om bruk i førtid og nåtid og om gammel overtro knyttet til treet. Ask som høstingstre blir viet særlig oppmerksomhet. Les artikkelen via linken under bildet.

80 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page