top of page

Snelldal-dugnaden

Den store Snelldal-dugnaden 21. august 2021.
Lørdag 21. august ble arbeidet med å utbedre og rydde den gamle veien gjennom Snelldalen gjennomført. Ti kvinner og menn (Bjødna-venner) med spett og krafse gjorde en veldig flott innsats i et vanskelig, til dels farlig, terreng. Men alt gikk bra, og nå kan en gå opp Snelldalen på en sterkt forbedret kløvvei. Et stykke av veien var tatt av et steinras, men også denne strekningen ble utbedret. Øverst oppe ble motorsaga flittig bruk - her var det grodd opp einer og småbjørk. Ellers var spisskrafse og spett viktige redskaper.

bottom of page