top of page
Search
  • btv086

Bjødna-Tore i kongens klær

16 år gammel ble Tore Thorsen Haaland f. 1810 innrullert i 1. kompani i Stavanger nasjonale musketérkorps. Åtte år senere ble han opptatt som musketér i korpset og tjenestegjorde i linjen fram til desember 1837. Sammen med Tore finner vi flere jevnaldrende fra Frafjord samt soldater fra hele indre Ryfylke. Vi kjenner ikke til detaljer omkring Tores soldattid. I etterfølgende artikkel er hans opphold i militæret forsøkt satt inn i en litt større sammenheng.
194 views0 comments

Recent Posts

See All

Commenti


bottom of page